Referenssit

JT-Con on Juha Tervosen konsulttitoimisto.

Palvelut

JT-Con tarjoaa monipuolisesti liikennetalouden tutkimus- ja konsultointipalveluja. Palveluihin kuuluvat muun muassa:

  • liikenteen ja väylähankkeiden taloudellinen vaikutusarviointi
  • liikenteen kustannusten arvottaminen
  • liikenteen hinnoittelu
  • liikenteen ja liikennejärjestelmän taloudellisen arvioinnin menetelmäkehitys

Palvelujen tarjonta kattaa kaikki liikennemuodot.

JT-Con tarjoaa myös ympäristötalouden palveluja. Keskeisin aihepiiri on liikenne- ja energiasektoreiden ympäristövaikutusten arvottaminen sekä ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyvät taloudelliset ohjauskeinot.

Palvelut tarjotaan pienen yrityksen vahvuuksien pohjalta joustavasti ja kilpailukykyisesti.

Tausta Kauppatieteiden maisteri Juha Tervonen on toiminut tutkijana ja konsulttina vuodesta 1995. Yksityisenä konsulttina toiminta käynnistyi tammikuussa 2003. Projektikokemus on karttunut liikenne- ja viestintäministeriön, väylähallintojen, Euroopan komission, etujärjestöjen, kuntien, kehityspankkien sekä yksityisen sektorin toimeksiannoissa.
Yhteistyö JT-Con tekee toimeksiantoja sekä itsenäisesti että yhteistyössä konsulttitoimistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. JT-Con myös mielellään kehittää projekteja asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kera. Yhteydenotot ovat tervetulleita.